Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości - przykładowe tematy

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Szanowni Państwo jeszcze raz serdecznie gratulujemy awansu do II Etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. 

Poniżej przedstawimy Państwu kilka informacji organizacyjnych.

II Etap Olimpiady polegać będzie na przygotowaniu przez każdego z zakwalifikowanych uczestników pracy pisemnej na jeden spośród trzech tematów przedstawionych przez organizatora. Uczestnicy winni wykazać się w trakcie tego etapu kreatywnością oraz tzw. “lekkim piórem”. Na rozwiązanie zadania przewidziane jest 180 minut. Najpóźniej na jeden dzień przed II Etapem Olimpiady otrzymają Państwo link do formularza, w którym należy przygotować pracę na jeden z wybranych tematów.

Celem umożliwienia uczestnikom jak najlepszego przygotowania się do wspomnianego etapu, w tym w szczególności do szlifowania sztuki argumentacji poniżej udostępniamy przykładowe tematy. Uwaga - tematy te mają charakter przykładowy i przeznaczone są dla celów ćwiczeniowych. 

Tematy: 

1.     Scharakteryzuj wartości Unii Europejskiej i oceń ich funkcjonowanie w państwach członkowskich.

2.     Demokracja: sposób wybierania władzy czy uniwersalna wartość?

3.     Państwo dobrobytu, państwo jako nocny stróż, a może synteza obu koncepcji? Oceń który model ustrojowo-społeczno-gospodarczy jest Twoim zdaniem właściwszy?

4.     Prawo wobec uczniów. Oceń sytuację prawno-społeczną ucznia we współczesnej Polsce. 

5.     Prawo łaski, anachronizm czy potrzebna instytucja?

6.     Czy administracja publiczna potrzebuje dziś reformy? Oceń odwołując się do biurokratyzacji administracji. 

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia komunikatów dotyczących Olimpiady oraz innych aktywności Wydziału ds. Edukacji Prawnej na portalu Facebook.com mieszczącej się pod adresem:  www.facebook.com/Edukacja-Prawna

Wszelkie zapytania oraz wiadomości prosimy kierować na adres: olimpiada@iws.gov.pl

Wydział do spraw Edukacji Prawnej

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Ministerstwo Sprawiedliwości

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych