Zakończenie I Etapu Olimpiady IWS

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Serdecznie dziękujemy za udział w I Etapie Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Informujemy, że uczestnicy którzy zakwalifikowali się do II Etapu zostali o tym fakcie poinformowani drogą elektroniczną. Wszystkim osobom dziękujemy za zainteresowanie Olimpiadą i zaangażowanie w naukę do niej, a uczestnikom, którzy rozwiązali test bezbłędnie składamy ogromne gratulacje awansu do kolejnego Etapu.

W I Etapie wzięło udział blisko 2400 uczestników, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu olimpiadą. Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej, co pozwala nam sądzić, że cel Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości jakim jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, a także kształtowanie postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne został zrealizowany.

Uczestników zachęcamy do zapoznania się z udostępnionym na stronie internetowej testem wraz z prawidłowymi odpowiedziami. Komitet Główny Olimpiady przypomina o możliwym trybie odwoławczym. Wzór odwołania znajdziecie Państwo na stronie Olimpiady w zakładce “dokumenty”. Wskazany wzór po uzupełnieniu można przesłać jako załącznik w wiadomości lub jego treść wkleić w treść wiadomości. Przypominamy, że Komitet Główny Olimpiady odpowiada na odwołania w terminie maksymalnie 14 dni roboczych.

Wszelkie zapytania oraz wiadomości prosimy kierować na adres: olimpiada@iws.gov.pl

Wydział do spraw Edukacji Prawnej

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Ministerstwo Sprawiedliwości

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych