Ważny komunikat Olimpiada

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie i udział Państwa uczniów w I Etapie Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. 
Najmocniej przepraszamy za niedogodności, które miały miejsce przy pierwotnie planowanej godzinie testu. Z uwagi na fakt, że zbyt mała liczba osób wzięła udział w przeprowadzonym teście funkcjonalności formularza, nie zostały uwidocznione jego mankamenty. Ponadto liczba odsłon formularza znacznie przekroczyła liczbę zgłoszonych uczestników. 
Powyższe zmusiło Organizatora do przesunięcia godziny rozpoczęcia testu. Spersonalizowane linki zostały udostępnione wszystkim uczestnikom, a ponadto, w celu dodatkowego zabezpieczenia, link udostępniony został także osobom zgłaszającym szkołę. Dodatkowo Organizator zamieścił linki na stronie https://www.edukacjaprawna.gov.pl/ , o której funkcjonowaniu uczestnicy jak i osoby zgłaszające były informowane we wcześniejszej korespondencji. 
Uczestnicy, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli wziąć udziału I Etapie Olimpiady ze względu na problemy techniczne związane z udostępnieniem formularza uprzejmie proszeni są o skontaktowanie się w nieprzekraczalnym terminie do końca 31.10.2020 roku z działem technicznym Olimpiady pod adresem: olimpiada@iws.gov.pl .
Mimo powyższych technicznych problemów cieszymy się, że w I Etapie Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości wzięło już udział blisko 2400 uczestników. Powyższa liczba świadczy o ogromnym zainteresowaniu Olimpiadą. 
Jednocześnie przypominamy, że do dnia 6 listopada 2020 roku uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do II Etapu zostaną o tym fakcie poinformowani drogą elektroniczną. Z uwagi na dużą liczbę wiadomości prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedzi na zadane pytania.
Wszelkie zapytania oraz wiadomości prosimy kierować na adres: olimpiada@iws.gov.pl  

Wydział do spraw Edukacji Prawnej

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Ministerstwo Sprawiedliwości

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych