I Etap Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości - link do testu

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Szanowni Państwo, 

niniejszym uprzejmie udostępniamy Państwu link do testu I Etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Formularz zostanie otwarty 30 października 2020 roku o godzinie 12:00 i zamknięty o godzinie 12:50. Po tym czasie nie będzie możliwe zapisanie wyników testu. 

LINK:

https://forms.gle/JjEBjhUGdM7N7y6A8

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wykonywania prac i odpowiadania na pytania na każdym etapie Olimpiady, o czym Komisje Szkolne powinny pouczyć uczestników Olimpiady. Złamanie Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem uczestnika z dalszego udziału w Olimpiadzie.

Życzymy powodzenia, 

Wydział do spraw Edukacji Prawnej

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Ministerstwo Sprawiedliwości

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych