Komunikat w sprawie Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Przypominamy, że 15 października upływa termin zgłoszeń uczestników do Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, a pula nagród wynosi aż 12 000 zł. Obok nagród rzeczowych i finansowych dla Laureatów przewidziana została możliwość rozpoczęcia kształcenia akademickiego w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Celem zgłoszenia należy wypełnić formularz rejestracyjny za pośrednictwem strony Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości pod linkiem: https://iws.gov.pl/olimpiada/ lub bezpośrednio klikając w: fomularz rejestracyjny.

Ponadto informujemy, że wszelkie dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia Szkoły jak i uczestników do udziału w olimpiadzie (m.in.: zgody na przetwarzanie danych osobowych), jak również regulamin znajdują się na stronie Olimpiady w zakładce ,,dokumenty” pod adresem:  https://iws.gov.pl/olimpiada/dokumenty/

 

Zachęcamy do udziału w Olimpiadzie

 

Wydział do spraw Edukacji Prawnej

 

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

 

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych