Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości - Komunikat

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Mamy zaszczyt poinformować, że Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie objął Patronatem Honorowym Olimpiadę Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

Patronat Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie to wyróżnienie podkreślające szczególny charakter przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Powyższa współpraca zagwarantuje Laureatom Olimpiady możliwość rozpoczęcia kształcenia akademickiego na unikalnych kierunkach studiów.

Rektor przewiduje dla laureatów Olimpiady:

– indeks na studia I stopnia lub uzyskanie w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnej liczby punktów (określoną w warunkach studiów),

– nagrody rzeczowe.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości jest objęta honorowym Patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, a ponadto do udziału w niej zachęca Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości - dr Marcin Romanowski, kierując do potencjalnych uczestników i szkół następujące słowa: „Jestem głęboko przekonany, że Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości będzie stanowić czynnik motywujący uczniów szkół ponadpodstawowych do głębszego poznania zagadnień prawnych i społecznych”.

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości to doskonały sposób popularyzacji edukacji prawnej, dający możliwość poszerzenia wiedzy uczniów o sprawy istotne w codziennym życiu młodego człowieka. Kupno telefonu, podpisanie umowy świadczenia usług internetowych, kupno biletu komunikacji miejskiej - to tylko przykłady czynności prawnych, których dokonujemy praktycznie każdego dnia.

Równocześnie przypominamy, że 15 października upływa termin zgłoszeń uczestników do Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, a pula nagród wynosi aż 12 000 zł. Celem dokonania rejestracji wystarczy kliknąć w: formularz rejestracyjny

Więcej informacji o Olimpiadzie jak i wszelkich kwestiach z nią związanych znaleźć można na stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości pod adresem: http://iws.gov.pl/olimpiada/

 

Serdeczenie zapraszamy do udziału, 

Wydział do spraw Edukacji Prawnej 

Departament Strategii i Funduszy Europejskich 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych