Nowy Sącz – Uczniowie Długosza Ferują Wyroki

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

W dniu 23 maja 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu w ramach Dnia Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się impreza edukacyjna, w trakcie której miały miejsce: symulacja rozprawy karnej przygotowanej przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu, krótka prelekcja na temat kulturowych uwarunkowań sądowego wymiaru sprawiedliwości oraz konkurs dla publiczności na najlepsze wytypowanie wyroku symulowanej rozprawy.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych