Edukacja Prawna w Radomiu

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

 Sąd Okręgowy w Radomiu  prowadzi  program edukacyjny skierowany do  dzieci i młodzieży. W ramach programu edukacji prawnej organizuje wizyty uczniów i studentów w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu. Podczas spotkań z Rzecznikiem Prasowym i sędziami, uczniowie mają okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania sądów powszechnych, podstawowymi zasadami przebiegu postępowania przed sądem oraz mediacją jako alternatywnym sposobem rozwiązywania sporów. Zainteresowana młodzież bierze również udział w rozprawach sądowych w charakterze publiczności. W ramach działań edukacyjnych w dniu 1 czerwca 2017 roku w budynku Sądu Okręgowego w Radomiu zorganizowano spotkanie dzieci szkół podstawowych, które uczestniczyły w przygotowanej przez sędziów inscenizacji rozprawy sądowej "Rozprawa Lwa Łakomego".

Sąd Okręgowy w Radomiu włączył się również w organizację radomskiej imprezy kulturalno-edukacyjnej "Anima Urbis - Dusza Miasta". Impreza ta jest organizowana cyklicznie przez Ośrodek Kultury i Sztuki "Resursa Obywatelska" w Radomiu. W tym roku odbędzie się w godzinach wieczornych 17 czerwca pod hasłem "Temida ante portas!". Harmonogram imprezy przewiduje min. zwiedzanie gmachu Sądu Okręgowego w Radomiu, prezentację multimedialną dotyczącą radomskiego wymiaru sprawiedliwości oraz rekonstrukcję procesu z międzywojennego Radomia.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych