Konferencja „Prawo w szkole w praktyce. Jak reagować i radzić sobie z zagrożeniami”

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF
Piętnastego maja 2017 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi odbyła się pierwsza konferencja „Prawo w szkole w praktyce. Jak reagować i radzić sobie z zagrożeniami”, przygotowana we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Wzięło w niej udział około 150 dyrektorów i nauczycieli z łódzkich szkół. 
 
- Spotkaliśmy się w siedzibie sądu, ale nasza konferencja jest skierowana do środowiska nauczycielskiego – mówił SSO Krzysztof Kacprzak, prezes Sądu Okręgowego w Łodzi. – Prawo jest jak budynek, który musi mieć odpowiedni fundament. Tym fundamentem jest społeczeństwo ludzi wyedukowanych, świadomych swoich praw i obowiązków, a więc ludzi wolnych. Wolne społeczeństwo potrzebuje sądu, a sąd potrzebuje wolnego społeczeństwa i chroni je. 
 
W imieniu organizatorów gości powitał Janusz Moos, dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: - Konferencja ma przybliżyć nam procesy edukacyjne, ukierunkowane na kształtowanie postaw obywatelskich. Żyjemy w czasach, gdy edukacja prawna jest konieczna i powinniśmy ją rozwijać. 
 
Grzegorz Wierzchowski, Łódzki Kurator Oświaty, podkreślił, że organizowanie takich konferencji jest dla środowiska oświatowego bardzo ważne: - W szkołach mamy do czynienia z wieloma sytuacjami, które od dyrektorów i nauczycieli wymagają znajomości prawa.  A rozwój cywilizacyjny sprawił, że w szkołach stykamy się z wieloma nowymi zdarzeniami, o których jeszcze kilkanaście lat temu nie było mowy.
 
Pierwsza część konferencji poświęcona była m.in. działaniom podejmowanym przez Sąd Okręgowy, ŁCDNiKP czy Uniwersytet Łódzki w dziedzinie edukacji prawnej młodzieży. Działania Ministerstwa Sprawiedliwości w tym zakresie zreferował Radosław Sienkiewicz, główny specjalista w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich.
 
W drugiej części konferencji sędziowie Sądu Okręgowego w Łodzi oraz Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa przybliżyli nauczycielom zasady odpowiedzialności karnej nieletnich, rolę sądu rodzinnego w procesie zapobiegania demoralizacji nieletnich, przebieg postępowania dotyczącego władzy rodzicielskiej oraz ideę mediacji rówieśniczej jako sposobu rozwiazywania konfliktów szkolnych. Kuratorzy zawodowi z tych sądów przedstawili zadania kuratorów oraz dobre praktyki w zakresie ich współpracy ze szkołami. 
 
Konferencja została zorganizowana w ramach porozumienia o współpracy zawartego w listopadzie 2016 roku między Sądem Okręgowym a Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Celem porozumienia jest wsparcie szkół w obszarze edukacji prawnej i obywatelskiej uczniów.  Wspólne działania na najbliższą przyszłość obejmują m.in. organizację zajęć dla uczniów w Sądzie Okręgowym w Łodzi (w tym debat uczniowskich dla klas licealnych, obserwacji przebiegu procesów sądowych, udziału w rozprawach symulowanych, których scenariusz może być dostosowany do potrzeb szkoły); cykliczne spotkania sędziów, kuratorów, mediatorów z młodzieżą w sądzie; spotkania z uczniami w szkole poświęcone tematyce zasugerowanej przez nauczycieli; warsztaty z mediacji rówieśniczej z udziałem sędziów i mediatorów doświadczonych w pracy z młodzieżą; utworzenie zespołu komunikacji tj. organu konsultacyjnego przy tworzeniu materiałów dla szkół, złożonego z sędziów i metodyków z ŁCDNiKP. 
Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych