Konferencja podsumowująca projekty

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

W dniu 3 marca br. odbyła się konferencja podsumowująca projekty. realizowane przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka - „Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym” oraz „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”. w ramach,   

W Konferencji kończącej projekty wzięli udział przedstawiciele m.in. Ambasady Królestwa Norwegii, osoby reprezentujące sądy, w których zostały utworzone przyjazne pokoje przesłuchań, kuratoria oświaty, przedstawiciele Ośrodku Rozwoju Edukacji oraz przedstawiciele Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Konferencja stanowiła doskonałą okazję do zaprezentowania działań zrealizowanych w trakcie okresu realizacji projektów. Ponadto była to doskonała okazja do podziękowania wszystkim zaangażowanym w ich realizację osobom, a także wymiany doświadczeń, co z pewności będzie sprzyjało dalszej współpracy.

Wspomniane projekty były realizowane w ramach  Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych