Lista aktualności

 • W Rzeczpospolitej o poradniku dla młodzieży

  Opublikowano 2014-09-30
  aktualność
  Dnia 30-09-2014 r. na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł redakcji Agaty Łukaszewicz dotyczący poradnika dla młodzieży przygotowywanego w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”   ...
 • Konkurs na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika prawnego dla młodzieży w wieku 12-18 lat.

  Opublikowano 2014-09-22
  aktualność
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika prawnego dla młodzieży w wieku 12-18 lat opisanego w dokumencie „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”. Zamówienie dotyczy projektu „Edukacja szkolna przeciw ...
 • Spotkanie z przedstawicielem Wydawnictwa Agora

  Opublikowano 2014-09-03
  aktualność
  W dniu  2 września br. z inicjatywy Beneficjenta projektu odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wydawnictwa Agora Panem Pawłem Bartłoszewskim. Wydawnictwo Agora jest realizatorem działań polegających na wykonanie usługi opracowania graficznego i edytorskiego, składu  oraz pu ...
 • Komitety Sterujące projektów NMF

  Opublikowano 2014-09-02
  aktualność
  W dniu 29 sierpnia 2014 r. odbyły się spotkania Komitetów Sterujących  projektów: - Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu, - Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym, - Propagowanie alternatywnych sposobów rozwiazywania s ...
 • Spotkanie z przedstawicielem Podkarpackiego Centrum Edukacji Prawnej

  Opublikowano 2014-09-01
  aktualność
  13 sierpnia 2014 roku w siedzibie Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, odbyło się spotkanie z przedstawicielem Podkarpackiego Centrum Edukacji Prawnej Panem Dawidem Szczepankiewiczem. Przedmiotem spotkania było omówienie kwestii związanych z szerzeniem ed ...
 • Spotkania Komitetów Sterujących Projektów nr 4, 5 i 6

  Opublikowano 2014-08-25
  aktualność
  W dniu 29 sierpnia br. planowane są spotkania Komitetów Sterujących Projektów: - Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu, - Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i wsparcie świadków w postępowaniu karnym, - Propagowanie alternatywnych metod rozwi ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych