Lista aktualności

 • Edukacja prawna w szkołach – film

  Opublikowano 2014-12-08
  aktualność
  We wtorek 2 grudnia 2014 r. odbyła się medialna lekcja prawa z udziałem młodzieży XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika, ul. Bema 76 w Warszawie. Lekcja miała na celu zaprezentowanie opinii publicznej działań Ministerstwa Sprawiedliwości realizowan ...
 • Edukacja prawna młodzieży – Medialna lekcja prawa

  Opublikowano 2014-12-08
  aktualność
  We wtorek 2 grudnia 2014 r. odbyła się medialna lekcja prawa z udziałem młodzieży XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika, ul. Bema 76 w Warszawie. Lekcja miała na celu zaprezentowanie opinii publicznej działań Ministerstwa Sprawiedliwości realizowan ...
 • Rekrutacja szkół w ramach projektu

  Opublikowano 2014-11-27
  aktualność
  W związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji projektu Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o dodatkowej rekrutacji szkół  gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”. Projekt realizowany jest w ramach Prog ...
 • Kampania informacyjna projektu

  Opublikowano 2014-11-10
  aktualność
  Kampania informacyjna projektu w ramach którego organizowane są spotkania edukacyjne dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W czasie zajęć przeprowadzane m.in. są symulacje sprawy sądowej, w której uczniowie odgrywają role procesowe: sędziów, ...
 • Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika prawnego dla młodzieży w wieku 12-18 lat

  Opublikowano 2014-11-04
  aktualność
  W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 22 września 2014 roku na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości konkurs ofert na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika prawnego dla młodzieży w wieku 12-18 lat w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu praw ...
 • O edukacji prawnej na łamach branżowego kwartalnika „Na wokandzie”

  Opublikowano 2014-10-15
  aktualność
  W kwartalniku „Na wokandzie” ukazał się artykuł dotyczący lekcji prawa realizowanych w ramach projektu ”Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”. Kwartalnik „Na wokandzie: to branżowe wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości służące informowaniu o bi ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych