Sądy Przyjazne Edukacji

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Sądy Przyjazne Edukacji.

Pod takim hasłem, w Ministerstwei Sprawiedliwości trwają prace nad zbudowaniem bazy danych, zawierajacej oferty edukacyjne sądów okręgowych oraz podległych im sądów rejonowych z terenu całego kraju. Już teraz, na stronach interentowych poszczególnych sądów można znajeść specjalne zakładki dedykowane edukacji prawnej a w sprawach edukacyjnych moożna uzyskać szybki kontakt e-mai'owy pod adresem zaczynającym się od słowa "edukacja". W każdym sądzie okręgowym wyznaczony został sędzia lub pracownik administracji sądowej, którego zadaniem jest koordynowanie oraz animowanie działań edukacyjnych oraz udzielanie informacji i wsparcia zainteresowanym szkołom i nauczycielom.

Zapraszamy do zapoznawania się z ofertami edukacyjnymi sądów a także zachęcamy do zapraszania sędziów do szkół na zajęcia  z zakresu edukacji prawnej

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych