Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości - Ważny Komunikat

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Niniejszym informujemy, że do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości zgłosiło się ponad 3000 osób. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie ze strony Szkół. Państwa zaangażowanie w Olimpiadę z pewnością pomoże w tworzeniu przyjaznego i twórczego środowiska dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

Przypominamy, że I Etap Olimpiady odbędzie się 30 października 2020 roku (piątek) o godz. 12:00. Szczegółowy przebieg I Etapu Olimpiady jest opisany w Regulaminie oraz Instrukcji dla Komisji Szkolnej (https://iws.gov.pl/olimpiada/dokumenty/). Mając na uwadze wprowadzenie nowych obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, w szczególności nauczania hybrydowego oraz zdalnego w szkołach średnich informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Olimpiady “w przypadku braku możliwości przeprowadzenia I Etapu Olimpiady w szkole, z uwagi na zawieszenie zajęć i prowadzenie edukacji zdalnej, Organizator zastrzega, że etap ten może zostać przeprowadzony w formie online umożliwiającej rozwiązanie testu przez uczestnika w warunkach domowych.”

 

Na adresy e-mail uczestników w dzień poprzedzający dzień przeprowadzenia I Etapu Olimpiady wysłana zostanie wiadomość z linkiem do testu online, który należy otworzyć o godzinie rozpoczęcia testu, a następnie rozwiązać i zapisać wyniki w ciągu 50 minut. Udostępniony formularz testowy zostanie wyposażony w zabezpieczenia mające zapobiegać ewentualnym nadużyciom podczas jego rozwiązywania. Zgodnie z Regulaminem uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wykonywania prac i odpowiadania na pytania na każdym etapie Olimpiady, o czym Komisje Szkolne powinny pouczyć uczestników. Złamanie Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem takiego uczestnika z dalszego udziału w Olimpiadzie. Jednocześnie informujemy, że z dniem 19 października zaktualizowane zostało brzmienie bazy pytań do I etapu Olimpiady.  Dziękujemy za Państwa sugestie dotyczące sformułowania niektórych pytań i odpowiedzi. Zaktualizowane pytania i odpowiedzi do przygotowania na I etap można znaleźć pod adresem: https://iws.gov.pl/olimpiada/dokumenty/ 

 

Przypominamy także o konieczności wzięcia udziału w teście funkcjonalności formularza (test demo), który odbędzie się w dniu 28 października 2020 roku (środa) o godz. 10:00.
Na adresy podane przez uczestników, jak i adresy wskazane przez osoby zgłaszające udostępniony zostanie link do wersji próbnej testu. Składać się on będzie z 5 przykładowych pytań. Jego wyniki nie mają żadnego wpływu na udział w Olimpiadzie.  

Po przeprowadzeniu testu, w razie zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości uprzejmie prosimy o kierowanie zgłoszeń wraz z opisem problemu na adres e-mail:
olimpiadasupport @iws.gov.pl 

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych