O nas

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

O potrzebie edukacji prawnej dla młodzieży szkolnej nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Jest to niezbędne minimum dla obywatela, który chce swobodnie poruszać się we współczesnym świecie i świadomie uczestniczyć w funkcjonowaniu państwa.

W zakresie edukacji prawnej i edukacji obywatelskiej - do najważniejszych umiejętności, jakie powinni posiadać uczniowie, należy przede wszystkim umiejętność oceny i zdefiniowania swojej sytuacji oraz umiejętność znalezienia odpowiednich informacji i ich zrozumienia tak, by móc je zastosować w praktyce. Ważne jest też, aby uczniowie potrafili prawidłowo formułować pytania dotyczące ich spraw i wiedzieli, gdzie ewentualnie należy szukać pomocy, czy gdzie udać się po poradę w bardziej skomplikowanych sprawach.

Zachęcamy Państwa do kontaktu, kierowania pytań dotyczących proponowanych przez nas działań, jak również do dzielenia się z nami sugestiami z zakresu szeroko pojętej edukacji prawnej dzieci i młodzieży poprzez zakładkę „Kontakt”.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych