Mediacja w życiu młodzieży

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także ich opiekunowie, gościli dzisiaj (9 lutego) w Ministerstwie Sprawiedliwości na debacie „Mediacje w życiu młodzieży”. Dyskusji towarzyszyły warsztaty, w trakcie których uczniowie od strony praktycznej poznawali mediacyjne metody rozwiązywania konfliktów. 

- Projekt jest niezmiernie ciekawy. Dziękuję, że bierzecie w nim udział – mówił wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. 

Z inicjatywą wyszło biuro senatora prof. Jana Żaryna, a patronat nad przedsięwzięciem objął Minister Sprawiedliwości. W debacie (pierwsza jej część odbyła się 8 lutego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) łącznie wzięło udział 300 uczniów powiatu legionowskiego. 

Nauka mediacji 

W realizację projektu włączyła się grupa młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie, co stanowi dobry przykład działań o charakterze regionalnym, mających na celu rozwijanie edukacji prawnej młodzieży oraz popularyzację mediacji. 

- Mediacja to oszczędność czasu i pieniędzy dla wszystkich, również dla instytucji państwowych. W czasach, kiedy jesteśmy tak mocno ze sobą skonfliktowani, w różnych sytuacjach, czy to prywatnych, czy zawodowych lub społecznych, należy uczyć się tego instrumentu, poznawać go, a potem stosować w życiu. I do tego bardzo gorąco zachęcam - podkreślił wiceprezydent Legionowa Piotr Zadrożny. 

Praktyczne ćwiczenia 

W spotkaniu wzięli udział pracownicy resortu sprawiedliwości specjalizujący się w tematyce mediacji: wicedyrektor Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich Aneta Jakubiak-Mirończuk oraz sędzia Krzysztof Piaseczny.  Między innymi uczestniczyli w interpretacji scenek filmowych i odgrywanych przez uczniów, tak by w sposób praktyczny i skuteczny pokazać znaczenie mediacji i sposoby jej stosowania przy rozwiązywaniu konfliktów. 

- Mediator musi być bezstronny i neutralny. Ma pomagać tak, aby ludziom w konflikcie przywrócić racjonalność postępowania. Żeby zaczęli komunikować się bez wzajemnego obrażania. Wartość mediacji jest taka, że nawet gdy strony nie dochodzą do porozumienia, w przyszłości zachowują się bardziej racjonalnie – wyjaśniała Aneta Jakubiak-Mirończuk. 

Debata służyła popularyzacji mediacji w środowisku szkolnym, jako sposobu polubownego rozwiązywania konfliktów. W projekcie chodzi również o uczulenie dzieci na znaczenie empatii w codziennym życiu oraz o zachęcenie młodzieży do rozwijania umiejętności pracy w grupie.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych