Kontakt

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Ministerstwo Sprawiedliwości
ul. Aleje Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Zespół ds. Edukacji Prawnej Dzieci i Młodzieży:

e-mail: edukacja@ms.gov.pl

Radosław Sienkiewicz- tel. (22) 23-90-649.

Sędzia Krzysztof Jerzy Piaseczny- tel. ( 22) 23-90-703

Dzień z prawem- warsztaty w Ministerstwie Sprawiedliwości:

Marcin Sławecki- tel. (22)  23-90-361

e-mail: marcin.slawecki@ms.gov.pl


 

 

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych