Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

Projekt „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadziło projekt „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości / Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, w ramach perspektywy finansowej 2009-2014 Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) jako jeden z obszarów działań określony w podpisanym 10 czerwca 2011 r. Memorandum of Understanding pomiędzy Polską a Norwegią.

Program realizowany był  w latach 2012-2015 r. Budżet Programu to 16 470 589 Euro, w tym wartość wsparcia NMF wyniosła 14 000 000 Euro.

Głównym celem Programu był bardziej skuteczny i sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości.

Program nakierowany był na osiągniecie 4 rezultatów:

  • Poprawa wydajności systemów sądownictwa, w tym rozwój systemów związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
  • Zwiększenie kompetencji pracowników systemu sądownictwa.
  • Zwiększony dostęp do wymiaru sprawiedliwości, w tym dla tzw. grup wrażliwych (np. ofiar, nieletnich, mniejszości).
  • Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Rolę Operatora Programu, tj. instytucji odpowiedzialnej za przygotowanie i wdrożenie Programu oraz osiągnięcie zaplanowanych dla niego rezultatów pełnił Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych