Edukacja pro bono

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

 

Rys historyczny

Zrealizowane w 2010 r. spotkania edukacyjne, będące elementem realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu „Ułatwianie Dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości”, zostały wysoko ocenione przez ich uczestników. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wystawili im ogólną notę 4,76 (w skali od 1 do 5), zaś studenci – 4,33. Aż 90,41 proc. uczniów i 78 proc. studentów uznało, że dzięki zajęciom pogłębili wiedzę na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości, zachęcone sukcesem projektu, kontynuuje ideę lekcji prawa. Wspólnie z Krajową Izbą Radców Prawnych lekcje realizowane są pod hasłem „Świadomy swoich praw obywatel”.

W 2011 r. przeprowadzone lekcje z podstaw prawa i zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem szkół.

Kadra trenerska o wykształceniu prawniczym odwiedziła 80 szkół i 39 uczelni we wszystkich województwach. Przeszkolono 7282 uczniów i 1702 studentów. Spotkania edukacyjne odbyły się w dużych miastach, np. Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, jak i mniejszych, np. w Trzciance, Lidzbarku Warmińskim czy Oleśnicy. Na jedno spotkanie przewidziano 90 minut (dwie godziny lekcyjne). W celu uatrakcyjnienia spotkań wykłady urozmaicano aktywizującymi uczestników ćwiczeniami oraz dyskusjami nad konkretnymi kazusami.

W czasie 80 jednorazowych spotkań z uczniami rozmawiano o prawach ofiar przestępstw, zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec dzieci i młodzieży, bezpieczeństwie w Internecie, obowiązkach świadka w sądzie oraz o organizacji i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Trenerzy odpowiadali też na pytania młodzieży dotyczące konsekwencji prawnych eksperymentowania z dopalaczami i narkotykami.

Z publikacji Ministerstwa Sprawiedliwości zawierającej podsumowanie spotkań edukacyjnych wynika, że najciekawsza dla uczniów była symulacja rozprawy sądowej w sprawie karnej dotyczącej przestępstwa rozboju, podczas której młodzież wcielała się w role prokuratorów, sędziów, adwokatów i policjantów. Dzięki symulacji młodzież otrzymała wiedzę w pigułce nt. praw i obowiązków świadków oraz pokrzywdzonych.

Młodzież wysoko oceniła program szkoleń i aż ok. 90 proc. z uczestników spotkań edukacyjnych uznało, że przekazane informacje okażą się przydatne w ich życiu.

Główne zadanie

Edukacja młodzieży szkolnej i studentów w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości zapobiega wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uczy świadomości prawnej.

Po drugie, edukacja prawna młodzieży może być skutecznym działaniem profilaktycznym. W młodości łatwiej jest wyrobić poczucie odpowiedzialności obywatelskiej oraz tak ukierunkować wybory młodego człowieka, by były one zgodne z prawem. Po trzecie wreszcie, metody aktywizujące w czasie zajęć edukacyjnych mogą prowadzić do wzmocnienia siły przekazywanej wiedzy. Zajęcia praktyczne prawa pozwalają bowiem studentom i uczniom zetknąć się z własnymi poglądami oraz wartościami. To wyposaża ich w wiedzę i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.

Konieczność edukowania prawnego Polaków nie budzi wątpliwości, dlatego pomysł Ministra Sprawiedliwości odnośnie wprowadzenia do szkół lekcji z podstaw prawa wart jest realizacji. Znajomość tych podstaw to niezbędne minimum dla obywatela, który chce swobodnie poruszać się we współczesnym świecie i świadomie uczestniczyć w funkcjonowaniu państwa.

Poprzez współpracę z Kuratoriami Oświaty, z informacją o realizowanym programie dotarliśmy do każdej placówki edukacyjnej w kraju.

Realizowany przez nas program cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem większości polskich szkół. Jednorazowe zajęcia (jedna godzina lekcyjna) prowadzone przez specjalistów mają charakter pro bono czyli placówka oświatowa nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Program edukacji prawnej realizowany jest m.in. przy współudziale partnerów, m.in.: Ministerstwa Edukacji Narodowej, Prokuratury Generalnej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Komorniczej, Krajowej Rady Notarialnej oraz Sądów Apelacyjnych.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych