Część dla uczniów w wieku 15+ lat

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

I PRAWO DLA KAŻDEGO - 1. Gdzie szukać informacji o prawie

I PRAWO DLA KAŻDEGO - 2. Gdzie otrzymam pomoc prawną I PRAWO DLA KAŻDEGO - 2. Gdzie otrzymam pomoc prawną

I PRAWO DLA KAŻDEGO - 3. Zawody prawnicze I PRAWO DLA KAŻDEGO - 3. Zawody prawnicze

II JESTEM ŚWIADOMY - WIĘC DZIAŁAM! - 1. Zdolność do czynności II JESTEM ŚWIADOMY - WIĘC DZIAŁAM! - 1. Zdolność do czynności

II JESTEM ŚWIADOMY - WIĘC DZIAŁAM! - 1.1 Pracuję i zarabiam II JESTEM ŚWIADOMY - WIĘC DZIAŁAM! - 1.1 Pracuję i zarabiam

II JESTEM ŚWIADOMY - WIĘC DZIAŁAM! - 1.2 Zawieram umowy II JESTEM ŚWIADOMY - WIĘC DZIAŁAM! - 1.2 Zawieram umowy

II JESTEM ŚWIADOMY - WIĘC DZIAŁAM! - 1.3 Zakładam konto bank II JESTEM ŚWIADOMY - WIĘC DZIAŁAM! - 1.3 Zakładam konto bankowe

II JESTEM ŚWIADOMY - WIĘC DZIAŁAM! - 2. Konsument to ja! II JESTEM ŚWIADOMY - WIĘC DZIAŁAM! - 2. Konsument to ja!

II JESTEM ŚWIADOMY - WIĘC DZIAŁAM! - 3. Prawa ucznia II JESTEM ŚWIADOMY - WIĘC DZIAŁAM! - 3. Prawa ucznia

II JESTEM ŚWIADOMY - WIĘC DZIAŁAM! - 4. Kwestia dziedziczenia II JESTEM ŚWIADOMY - WIĘC DZIAŁAM! - 4. Kwestia dziedziczenia

III PROSZĘ WSTAĆ! SĄD IDZIE! - 1. Postępowanie cywilne III PROSZĘ WSTAĆ! SĄD IDZIE! - 1. Postępowanie cywilne

III PROSZĘ WSTAĆ! SĄD IDZIE! - 2. Postępowanie administracyj III PROSZĘ WSTAĆ! SĄD IDZIE! - 2. Postępowanie administracyje

III PROSZĘ WSTAĆ! SĄD IDZIE! - 3. Postępowanie karne III PROSZĘ WSTAĆ! SĄD IDZIE! - 3. Postępowanie karne

IV MEDIACJA, CZYLI JAK ROZWIĄZAĆ SPRAWĘ POLUBOWNIE IV MEDIACJA, CZYLI JAK ROZWIĄZAĆ SPRAWĘ POLUBOWNIE

V OSTROŻNIE Z... - 1. Surfowanie w sieci V OSTROŻNIE Z... - 1. Surfowanie w sieci

V OSTROŻNIE Z... - 2. Odpowiedzialność poniżej 18 roku życia

 

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych