Część dla uczniów w wieku 12-15 lat

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych