Cel projektu

Wydrukuj stronę Pobierz jako plik .PDF

W ramach realizowanego projektu zaplanowano realizację dwóch tur warsztatów z zakresu wiedzy prawnej. Pierwsza edycja warsztatów została już zrealizowana  - w warsztatach wzięło udział ponad 9 tysięcy uczniów ze 150 szkół gimnazjalnych i 150 szkół ponadgimnajzalnych z terenu całej Polski. Druga tura warsztatów będzie realizowana od listopada 2015 roku do stycznia 2016 roku. W ramach drugiej tury warsztatów zaplanowano do realizacji jednodniowe warsztaty w 114 szkołach gimnazjalnych (2 godziny lekcyjne) oraz 92 szkołach ponadgimnazjalnych (4 godziny lekcyjne). W ramach realizacji drugiej tury, w  warsztatach weźmie udział ponad 6 tysięcy uczniów poniżej 18 roku życia. Warsztaty są prowadzone przez trenerów zewnętrznych legitymujących się odpowiednim doświadczeniem trenerskim i wykształceniem prawniczym oraz w oparciu o autorski, innowacyjny program edukacyjny, konsultowany z psychologiem/pedagogiem.

Celem warsztatów jest wyposażenie uczniów w praktyczną wiedzę z zakresu organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz praw i obowiązków świadków/ofiar.

Zakres tematyczny warsztatów wykracza poza obowiązujące podstawy programowe. Podczas warsztatów używane są nowatorskie i aktywizujące metody szkoleniowe np. odgrywanie scenek, quizy, gry czy przeprowadzenie symulacji sprawy sądowej, w której uczniowie odgrywać będą, w oparciu o case study, poszczególne role procesowe.

Dodatkowo w ramach  realizowanych działań opracowano unikalny poradnik prawny „Przychodzi uczeń do prawnika…” o charakterze edukacyjno-wychowawczym dla dzieci i młodzieży.  Poradnik jest zaopatrzony w 2 płyty CD z materiałami audiowizualnymi i ćwiczeniowymi, co nadaje mu atrakcyjność i wyższą skuteczność poznawczą względem tradycyjnych poradników.  Poradnik został umieszczony w formacie do pobrania w zakładce „Materiały do pobrania”, tak jak inne materiały edukacyjne, używane w czasie warsztatów.

W ramach działań projektowych zaplanowano realizację konkursu z zakresu wiedzy prawniczej. Konkurs realizowany jest w IV kwartale 2015r., przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu, więcej na stronie www.lexmaster.eu   

Wartością dodaną całego projektu jest pokazanie nauczycielom nowych, ciekawszych metod nauczania na temat organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, możliwość powielania przez szkoły w latach późniejszych programu edukacyjnego i materiałów edukacyjnych a także wykształcenie u odbiorców-uczniów właściwych i obywatelskich postaw wobec prawa oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych