• Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości - przykładowe tematy

  Opublikowano 2020-11-24
  aktualność
  Szanowni Państwo jeszcze raz serdecznie gratulujemy awansu do II Etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.  Poniżej przedstawimy Państwu kilka informacji organizacyjnych. II Etap Olimpiady polegać będzie na przygotowaniu przez każdego z zakwalifikowanych uczestnik ...
 • Zakończenie I Etapu Olimpiady IWS

  Opublikowano 2020-11-05
  aktualność
  Serdecznie dziękujemy za udział w I Etapie Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Informujemy, że uczestnicy którzy zakwalifikowali się do II Etapu zostali o tym fakcie poinformowani drogą elektroniczną. Wszystkim osobom dziękujemy za zainteresowanie Olimpiadą i zaanga ...
 • Ważny komunikat Olimpiada

  Opublikowano 2020-10-30
  aktualność
  Serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie i udział Państwa uczniów w I Etapie Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.  Najmocniej przepraszamy za niedogodności, które miały miejsce przy pierwotnie planowanej godzinie testu. Z uwagi na fakt, że zbyt m ...

O Wydziale Edukacji Prawnej

Na podstawie art. 39 ust. 1 w zw. z ust. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów oraz § 9 ust. 2 i 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 199/18/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości, powołany został Wydział do spraw Edukacji Prawnej, którego celem jest szerzenie świadomości prawnej w społeczeństwie poprzez realizację szeregu inicjatyw edukacyjnych.

Wydział do spraw Edukacji Prawnej działa w ramach Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w związku z czym ściśle współpracuje z Wydziałem Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Poradnictwa Obywatelskiego, co z pewnością pozytywnie wpłynie na działania w ramach edukacji i pomocy prawnej społeczeństwa.

Do zadań Wydziału do spraw Edukacji Prawnej należy przede wszystkim realizacja programów, projektów, wykładów i innych działań pomagających w dotarciu do jak największej liczby obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem osób młodych, które narażone są na co dzień na negatywne zjawiska demoralizacji. Podkreślić jednak należy, że inicjatywy podejmowane przez Wydział do spraw Edukacji Prawnej skierowane są nie tylko do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, ale także do osób pełnoletnich, w tym osób starszych.

Celem zapoznania się z działalnością Wydziału do spraw Edukacji Prawnej zapraszamy do śledzenia aktualności.

Strona internetowa została utworzona w ramach projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych